מיסוי מוניציפלי

המחלקה מעניקה שירותי ייעוץ משפטי וייצוג כולל בתחום המיסוי המוניציפלי לרבות בהליכי הפחתת חיובי ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, והשבת תשלומי יתר אשר שולמו על ידי נישומים לרשויות השונות בארץ.

לצוות המחלקה ניסיון רב בהובלה וייצוג של חברות ענק במשק ורשויות מקומיות בתחום המיסוי המוניציפלי, בתיקים מורכבים ורחבי היקף ובשומות בעלות היקף כספי של מאות מיליוני ש"ח.

הייצוג המשפטי כולל ניהול מלא של הליך הפחתת החיובים, ובכלל זה בחינה ראשונית של החיובים היזומים ו/או השוטפים, לרבות בדיקת בזק של דרישות לתשלום אגרות והיטלי פיתוח המוטלים על יזמים טרם קבלת היתרי בניה, וכן הגשת הליכים משפטיים ו/או מעין משפטיים להפחתת החיובים האמורים. בכלל זה, מתן חוות דעת, הגשת השגות וכתבי ערר, ייצוג בהליכי ערר, ניהול הליכי משא ומתן לפשרה, הגשת עתירות מנהליות, ערעורים מנהליים, בג"צים, תובענות ייצוגיות ותביעות השבה.

המחלקה נותנת מענה למגוון רחב של חברות ונכסים, לרבות: חברות נדל"ן (כולל בניה חדשה), חברות היי-טק ובתי תוכנה, קניונים, בנקים, חברות ביטוח, מפעלי תעשייה וחברות יצרניות, תעשיות ביטחוניות, חברות פארמה, חברות תשתית, תחנות דלק, בתי מלון, בתי אבות ועוד.

Dowload as PDF 中文 English

American Jewish Joint (Joint Israel)

Ashtrom Group

Beitili

Brown Hotels

Clal Industries

ID2H Ltd.

Industrial Buildings Group

Kar-Pri

Peretz Bonei Hanegev

Solel Boneh