איכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה של המשרד היא אחת ממובילות השוק בתחומה, והיא מספקת מענה מקיף, ממצה ועדכני לכלל לקוחותיה. עורכי הדין של המחלקה הם בעלי ניסיון רב בהתמודדות עם הרגולציה הישראלית והעולמית בתחום, ובעלי הבנה מעמיקה הן של הליכי התפעול והייצור התעשייתיים והן של החקיקה המקומית והבינלאומית.

Dowload as PDF 中文 English

Hogla-Kimberly

Hutchison Group

Strauss Group

Shikun & Binui Real Estate

Gadot Biochemical Industries