דיני משפחה וירושה

משרדנו נמנה על המשרדים המובילים בישראל בתחומי לקוחות פרטיים, העברות בין-דוריות וניהול הון משפחתי; למחלקה פרקטיקה ענפה הכוללת תחומים מגוונים והיבטים מורכבים בקשר עם הייעוץ בתחום. במסגרת זו, מוענק ללקוחות המחלקה ייעוץ משפטי-אסטרטגי מקיף בקשת רחבה של תחומי עיסוק משפטיים.

עורכי הדין במחלקה מלווים את לקוחות הפירמה במסגרת הפעילות העסקית השוטפת, לרבות תכנון הון והעברתו לדורות הבאים, תכנון שימור הון והשבחתו וכן ליווי סוגיות עסקיות, נדל"ניות, מיסוייות ותאגידיות המחייבות בחינה רב-תחומית. כמו כן, אחת ומתגלע סכסוך משפטי, מייצג צוות המחלקה את הלקוחות בהליכי ליטיגציה ובמסגרת מנגנונים ליישוב סכסוכים (בוררות וגישור).

במסגרת זו, מעניק משרדנו שורת שירותים ייחודיים:

ניהול פרויקטים מורכבים של העברות בין-דוריות, תכנון הון משפחתי ושימורו והקמת נאמנויות - לצוות המחלקה ניסיון רב בניהול ובהובלת פרויקטים בתחום העברות בין-דוריות במשפחות עתירות נכסים, ובכלל זה הקמת נאמנויות, ניסוח הסכמים ואמנות משפחתיות במסגרת תהליך משפחתי ארוך טווח, תוך הבאת הצרכים והרצונות של כלל בני המשפחה לידי ביטוי וכן העברת נכסים בתוך התא המשפחתי. על מנת להבטיח כי תהליכי ההעברה הבין-דורית יבוצעו באופן מיטבי, לוקחים חלק בתהליך, גם עורכי הדין ממחלקת המיסים במשרדנו, המדורגת דרך קבע על ידי מדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים וניצבת בראש טבלאות הדירוג (Tier 1).
כמו כן, מייעץ צוות המחלקה לנאמנויות, נאמנים ונהנים בנאמנויות ישראליות וזרות, המאוגדות תחת סמכויות שיפוט שונות, לרבות בסכסוכים המתעוררים אגב ניהול ופיקוח על פעילות הנאמנויות.

ניהול סכסוכי ירושה וסכסוכים משפחתיים מורכבים המערבים אספקטים מסחריים ועסקיים - הצוות המשפטי במחלקה מייצג את לקוחותיו בכמה מסכסוכי המשפחה והירושה הגדולים והמורכבים בישראל, העוסקים בזכויות בתאגידים, בנכסי נדל"ן ובנכסים אחרים, בישראל ומחוצה לה. סכסוכים אלה נדונים בפני כלל הערכאות המשפטיות בישראל וכן במסגרת הליכי בוררות וגישור. עוד מלווה צוות המחלקה סכסוכי ירושה ומשפחה בין-לאומיים, המתבררים בפני בתי משפט במדינות שונות, לרבות באירופה וארה"ב (Multi Jurisdiction).

ניהול עיזבונות וחלוקתם - ראשי המחלקה, השותפים ראובן בכר ושלום הרשקוביץ, מתמנים באופן קבוע כמנהלי עיזבונות. במסגרת זו, ניהלו מספר עיזבונות מהגדולים בישראל, הכוללים תאגידים, נכסי נדל"ן ונכסים אחרים, בישראל ומחוצה לה. לאורך שנות פעילותו, צבר צוות משרדנו ניסיון רב ומגוון בקשת רחבה של פרקטיקות משפטיות וכלכליות, וכן מוניטין עשיר בניהול עיזבונות ונכסים, מקומיים ובין-לאומיים, לרבות בשיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים.
בנוסף, מייעץ צוות המחלקה ליורשים ולמנהלי עיזבונות, על מנת להשיא תועלת מרבית מניהול העיזבון לטובת היורשים, לרבות עריכת עסקאות מסחריות מורכבות של התאגידים הנכללים בנכסי העיזבון, השבחת נכסי העיזבון והרחבתם ועוד.

עריכת צוואות והסכמי ממון - צוות המחלקה עורך, דרך קבע, צוואות מורכבות, במסגרתן נכללים בנכסי העיזבון נכסים שונים, לרבות זכויות בתאגידים, נכסי נדל"ן בישראל ומחוצה לה וזכויות בנכסים שונים. במסגרת זו, מסייע צוות המחלקה בעריכת הצוואות תוך מניעה וצמצום סכסוכי ירושה עתידיים לצד הבטחת רצון הדור המייסד. כמו כן, עורך צוות המחלקה הסכמי ממון, על סוגיו השונים, עבור בני זוג, תוך מתן ליווי צמוד לזוג, בהתאם לסטטוס שלהם ולבקשותיהם.

"DD משפחתי" (בדיקת נאותות משפחתית) - צוות המחלקה מעניק ללקוחותיו שירות ייחודי במסגרתו מוערכים הסיכונים השונים הנובעים מתהליך העברת הפעילות העסקית לדור ההמשך. זאת, לשם מניעת סכסוכים משפחתיים וקידום מהלכים הוניים בעתיד, לרבות הנפקה, הכנסת משקיע וכיוצא בזאת. במסגרת זו, מעניק צוות המחלקה ייעוץ לשם תכנון מיטבי של העברת העסקים המשפחתיים לדורות הבאים מבלי לפגוע בפעילות העסקית השוטפת, תוך עירוב כלל בני המשפחה בתהליך הבדיקה ובסיועם של יועצים מומחים בתחומי הפעילות השונים.

עריכת בוררויות וגישורים משפחתיים - לצוות המחלקה ניסיון ייחודי בעריכת הליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים, לרבות בוררויות וגישורים משפחתיים-מסחריים, תוך הבטחת זכויותיהם של לקוחותינו מחד, ושמירה על המרקם המשפחתי מאידך. בנוסף, מנהלי המחלקה מתמנים דרך קבע כבוררים ומגשרים בשורת סכסוכים משפחתיים מורכבים, בהם מעורבים אנשי עסקים בכירים מישראל ומחוצה לה.

ייעוץ וליווי בהליכים הנוגעים לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - צוות המחלקה מתמחה במגוון הליכים הנוגעים לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ובכלל זה מינוי אפוטרופוס לגופו ולרכושו של אדם, ביטול מינוי אפוטרופוס וייעוץ לחסויים יחידים ותאגידי אפוטרופסות. כמו כן, לצוות המחלקה מומחיות בטיפול בחלופות הקיימות בחוק למינוי אפוטרופוס ועריכת ייפוי כוח מתמשכים.

עם לקוחות המחלקה נמנות משפחות ויחידים עתירי הון ונכסים.

Dowload as PDF 中文 عربيه English