רגולציה

בכל הנוגע למתן ייעוץ משפטי בסוגיות הקשורות ביוזמות רגולטוריות משמעותיות, המשרד מעניק ללקוחותיו טיפול משפטי מקצועי מן השורה הראשונה. המשרד הוא בעל מומחיות מיוחדת בטיפול בסוגיות הקשורות לממשק בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי.

בנוסף על היותם משפטנים מצוינים, עורכי הדין של המשרד הם בעלי היכרות מעמיקה עם השווקים הנתונים לפיקוח ורגולציה ממשלתית ומנגנוני הפעולה שלהם.

Dowload as PDF 中文 English

Telecom & Media – Bezeq (Israel’s largest telecom operator), Channel 10, News 10, Israel Today (Israel’s most widely distributed newspaper)

Energy – Ratio Oil Exploration (natural gas), Sonol (gas stations), Amisragas (residential gas), several PV providers

Transportation – The State of Israel (transfer of Israel’s rail transport to a government owned company), Colmobil (Israel’s largest car importer), Association of Car Importers in Israel, Israir (one of Israel’s major airlines)

Price Control & Supervision – Israel’s largest bakeries, Sonol (petroleum), Amisragas (residential gas), Bezeq, Nesher (cement) and Tnuva (dairy products)

Water – Mekorot