מסים

מחלקת המסים מייצגת גופים זרים ומקומיים המעורבים בעסקאות המשמעותיות במשק.

המשרד מעניק ליווי מלא ללקוחותיו בכל השאלות המיסויות הקשורות לפעילותם המסחרית בישראל, לרבות מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין וזאת לצד ליווי בעסקאות בין-לאומיות ובעסקאות סבוכות מבחינה מיסוית.

Dowload as PDF 中文 English

AIG

Amazon

Amot Investments

Bank of America

Fiverr International

Gazit Globe

Groupon

Intel Corporation

Israel Ports Development & Assets Company

J.P. Morgan

Kamada Ltd.

Perrigo Corporation

Shikun & Binui

Sumitomo Corporation

The Hebrew University of Jerusalem