מסים

מחלקת המסים מייצגת גופים זרים ומקומיים המעורבים בעסקאות המשמעותיות במשק.

המשרד מעניק ליווי מלא ללקוחותיו בכל השאלות המיסויות הקשורות לפעילותם המסחרית בישראל, לרבות מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין וזאת לצד ליווי בעסקאות בין-לאומיות ובעסקאות סבוכות מבחינה מיסוית.

Dowload as PDF 中文 English

Qualcomm, in the Israeli tax aspects arising from its $400M acquisition of Wilocity and $144M acquisition of DesignArt

Perrigo, in the Israeli tax aspects of its $8.6B acquisition of Elan Corporation PLC and the reincorporation of Perrigo in Ireland, and in its earlier $800M acquisition of Agis Industries

E. Schnapp & Co., in the tax aspects of various matters including the establishment of Israel’s new sea ports

Kamada, an Israeli biopharmaceutical company publically traded on the TASE, in all Israeli tax aspects related to its $60M Nasdaq IPO

REIT 1, Israel’s first REIT, in its formation and in numerous real estate transactions

Israel Ports Development & Assets Company, a governmental company responsible for the development of Israel’s two commercial seaports