תכנון ובניה

מחלקת התכנון והבניה עוסקת בכל קשת ההיבטים התכנוניים בקשר לנדל"ן בישראל.

המחלקה מטפלת בהיבטי התכנון של חלק נכבד מהפרויקטים המרכזיים ביותר בשוק הנדל"ן הישראלי, ובכלל זה הקמת שכונות מגורים (על כל הייעודים והשימושים בהן), פרויקטים נקודתיים של הקמת מגדלי משרדים ותעסוקה, מגדלי מגורים ואזורי מסחר בשטח כולל של מאות אלפי מ"ר לבניה ובהיקף כולל של עשרות אלפי יח"ד.

במסגרת זו, המחלקה עוסקת בייזום, בקידום ובליווי תכניות מתאר עיר בהיקפי בניה נכבדים, החל מהשלבים המקדמיים והרעיוניים של התכנית, דרך קידום התכנית בוועדות הבניה השונות, וכלה בשלבי הבניה ואף לאחריהם. המחלקה מלווה את לקוחותיה בכל שלבי אישור התכנית לשם מיצוי מלוא זכויות הבניה, לרבות בדיונים פרטניים מול הוועדות המקומיות השונות, בנושאים משפטיים ותכנוניים העולים בשלבי אישור התכניות, תוך מתן פתרונות משפטיים ומעשיים לסוגיות שונות.

המחלקה אף עוסקת בהליכי ליטיגציה תכנוניים, כגון טיפול בהתנגדויות ובעררים בגין תכניות מתאר בוועדות התכנון השונות בכל הארץ ובכל הדרגים, לרבות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בהיבט היחסים מול הרשות המקומית, הסכמי פיתוח, מטלות ציבוריות, היטלי השבחה (בכל שלבי ההליך – החל משלב שומת ההשבחה ועד להליכים בפני שמאים מכריעים וועדות הערר), תביעות פיצויים בגין נזקי תכנית על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, הפקעות ועוד. בנוסף, עוסקת המחלקה בשלבי הרישוי השונים של היתרי הבניה.

צוות התכנון והבניה הוא צוות מנוסה הבקי בכל היבטי התחום ומעניק שירות מקצועי ביותר המקיף את כל הנושאים הרלוונטיים, תוך התייחסות להיבטי הנדל"ן וההיבטים העסקיים של כל פרויקט.

Dowload as PDF 中文 عربيه English

Clal Industries Ltd., in projects in the cities of Nesher and Dimona for thousands of residential units, including open areas and commercial, cultural, recreational, sport and business sites.

AMIT Organization, in a project in the city of Raanana, designating an area of approx. 160,000 sqm for a residential neighborhood of approx. 1,600 housing units.

Israel Roads – The National Infrastructure & Transportation Company Ltd., in representation in expropriation and other claims, accompanying the company in the planning process of new roads from commencement to implementation; and advising the company in various planning and zoning disputes.